Mindfulness praksissen tilføjer den kognitive terapi et udvidet potentiale og er især velegnet til behandling af alle former for angst, stress og tilbagefaldsforebyggelse af gentagne depressioner.

 

Kognitiv adfærdsterapi med mindfulness har desuden vist sig effektiv ved behandling af subkliniske og kliniske spiseforstyrrelser som følge af tvangsoverspisning.

 

Mindfulness praksissen er berigende for personlig udvikling og håndtering af eksistentielle og interpersonelle kriser både i sammenhæng med individuel –og parterapi.

Terapiens historie

 

Den kognitive psykoterapi er især funderet i adfærdsterapien og kognitionspsykologien, der er den seneste udvikling inden for psykologien generelt.

 

Kognitionspsykologien og den kognitive-affektive neurovidenskab har skabt ny viden om processerne i opmærksomhed, perception, tænkning, motivation, emotionalitet og hukommelse, som har styrket psykoterapien.

 

Mindfulness baseret kognitiv terapi er den seneste markante udvikling inden for den kognitive terapi.

 

Mindfulness har som nævnt rod i en spirituel praksis og åbner perspektiver for nærvær -og opmærksomheds-udvikling, som traditionel psykoterapi ikke har formået at beskæftige sig med.

 

Den kognitive psykoterapi trækker også på de hermeneutiske forudsætninger for samtaleterapien generelt.

 

Samtaleterapi har sit udgangspunkt i psykoanalysen. Den bærende idé i denne og i al senere samtaleterapi, er, at den personliggjorte forståelse af livssituationen gennem samtalen har en helende og frigørende virkning.

 

Kognitiv terapi er struktureret, konkret og problem-fokuseret korttids-terapi.

 

Har du spørgsmål og ønsker du at komme i kontakt med mig så send venligst en email: KLIK HER