Ved at inddrage de stærke sider af din personlighed bliver du i stand til at tolke tættere på virkeligheden og derigennem at ændre din fastlåste overbevisning om sandhedsværdien af de negative automatiske tanker, der gentager sårbare sider af din personlighed under pres.

 

Du lærer at forholde dig til vanskelige tanker/følelser, så du ikke reagerer blindt og automatisk på dem. Du indlærer frihedsgrader til dem, så du kan handle og være på nye måder.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi med initiativer til konkrete nye måder at handle på i fremtiden. Der lægges vægt på, at du uden for samtalerummet kommer til at praktisere dine nye måder at tænke på gennem ændring af din adfærd. Nye positive måder at handle og være på ændrer meget overbevisende gamle negative tankemønstre.

 

På denne måde griber kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi ind i hinanden. Der er en selvforstærkende god cirkel i den personliggjorte indsigt i sammenhængen mellem tænkning, emotionalitet og handling.

 

Den gode cirkels fremdrift forstærkes kraftigt i mindfulness baseret kognitiv terapi gennem den metodiske udvikling af koncentration og mindfulness (fuld opmærksomhed).

 

Øget opmærksomhed skal ses som omdrejningspunktet i den kognitive tekniks terapier. Du bliver meget opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser og det, du gør i konkrete situationer. Øget opmærksomhed bliver forudsætningen for at ændre din relation til problemet.

 

Det er en meget stor gevinst for den kognitive terapi, at den inkorporerer den buddhistiske opmærksomheds-meditation, vipassana, der er blevet kendt i vesten som mindfulness, og som kan anvendes på en videnskabelig gyldiggjort basis i den terapeutiske sammenhæng.

Du kan bruge dit arbejde med at ændre din smerte til generelt at blive meget nærværende i dit liv.